Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Buyssens, O  [Clear All Filters]
B
Buyssens, O. De schepen bij Pieter Bruegel de Oude. Mededelingen der Academie van Marine van Marine van België, Mededelingen der Academie van Marine van Marine van België, 8 (1954): 159 - 191.