Festival of Fools

General Info

Object Type: 

Print type: 

States: 

3

Genre: 

Dimensions: 

32.5 x 43.7 cm

Signature: 

P. Brueghel Inuentor

Signature location: 

Bottom left

Further Inscription: 

At the bottom left: P. Brueghel Inuentor and .PAME. [monogram]. At bottom center: Aux quatre Vents. In lower margin four verses in four lines of Dutch text: Ghij Sottebollen, die met ijdelheijt, ghequelt "sijt, | Compt al ter banen, die lust hebt om rollen, } Al wordet deen sijn eere en dander tgelt" quijt, | De weerelt die prijst, de grootste Sottebollen. | | Men vint Sottebols, onder elcke natie, | Al en draghen sij geen sotscappen, op haeren cop, | Die int dansen hebben, al sulken gracie, | Dat hunnen Sottebol, draijet, ghelijck eenen top. | | De vuijlste Sottebols, lappent al duer de billen, | Dan sijnder, die d'een dander, metten nuese vatten, | De sulck, vercoopt trompen, en dander brillen, | Daer sij veel, Sottenbollen, mede verschatten. | | Al sijnder Sottebols, die haer wijbelijck draghen, | En van tSottebollen, den rechten sin"smaken. | Om dat sij in hun selfs sotheijt hebeben behaghen. | Sal hueren Sottebol alder best de pin"raken.

Location/Last Sold: 

Printmaker: 

Publisher: