The Peasant Wedding Dance

General Info

Object Type: 

Print type: 

States: 

3

Genre: 

Dimensions: 

37.5 x 42.3 cm

Signature: 

P.BRVEGEL.INVENT

Signature location: 

Lower left corner on scroll

Further Inscription: 

Signed in lower left corner on scroll: P.BRVEGEL.INVENT and in the lower right corner: .PAME. [monogram]| at bottom ventre the address: Aux quatre Vents In lower margin eight lines of Dutch text in two columns: Locht op speelman ende latet wel dueren, | Soo langh als de lul ghaet en den rommel vermach: | Doet lijse weldapper haer billen rueren, | Want ten is vrij met haer gheen bruijloft alden dach. | | Nu hebbelijck hannen danst soomen plach, | Ick luijster na de pijp en ghij mist den voet: | Maer ons bruijt neemt nu van dansen verdrach, | Trouwens, tis oock best, want sij ghaet vol en soete.

Year: 

after 1570

Location/Last Sold: 

Printmaker: 

Publisher: